Kwaliteit en perfectie binnen de korte keten

Bij Franken Agro te Mol

De roots van Franken Agro gaan terug tot 1949 toen grootvader Franken zich met zijn akkerbouwbedrijf vestigde nabij het Zilvermeer te Mol. Al snel werd het voor de familie duidelijk dat een klassieke teeltrotatie geen optie was om te blijven rondkomen. Meerwaarde creëren was een noodzaak en zo maakten bieten, tarwe, … plaats voor graszodenproductie; groenten en aardappelen binnen een korte ketenconcept. Op vandaag blijkt deze wending de juiste keuze geweest te zijn. Met ondertussen de 3° generatie aan het roer, vertegenwoordigd door Dirk Franken, keken we vooruit hoe techniek, kwaliteit en perfectie elkaar versterken binnen een lokale, artisanale marktbenadering.

Dirk, jullie familiebedrijf is exponentieel gegroeid over de 3 generaties heen. Kunnen we stellen dat verandering de enige constante is?

Wij hebben inderdaad steeds gekeken hoe we nieuwe markten konden aanboren. Groeien in areaal en teelten was voor ons slechts een optie als we ook de rechtstreekse link met de consument konden behouden. Destijds is dit begonnen met soepgroenten in grote verpakking aan te bieden aan onze buren zodat ze hun winterprovisie konden aanleggen. Nadien hebben we, op vraag van de klant, dan kleinere porties aangeboden om op vandaag te komen tot een aanbod van ruim 800 verse producten die we samen met collega landbouwers produceren/verdelen via ons Fresh from the Farm concept. Positief is dat de grootwarenhuisketens zelf de stap zetten om producten “Fresh from the Farm” te gaan aanbieden aan hun klanten en niet puur de kostprijsafweging maken. Zij voelen dus ook aan dat de relatie tussen consument en producent respect vereist.

Het vermogen om te groeien zit hem deels in de innovatie. Op welke manier vullen jullie dit in als bedrijf?

Wij zijn één van de pioniers op het vlak van graszoden. Ondertussen hebben we niet minder dan 170 ha aanliggen waardoor we onze klanten continu dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden. Verder zijn we reeds 25 oogstseizoenen actief in Wallonië als aardappelteler. In 2004 bouwden we een stockageloods in Braives om onze eigen frietlijn te bevoorraden en dit vervolgens rechtstreeks aan restaurants en frituristen te vermarkten. Om dit alles te realiseren werd een georganiseerde structuur uitgebouwd en dienden we ook technische oplossingen te zoeken voor de teelt van 450 ha aardappelen. De diepe grondbewerking was één van de speerpunten die we vooropstelden aangezien we opteerden voor een ploegloos concept, toen nog een innovatief gedachtengoed. Met de New Holland T9.560 hebben we nu een slagkrachtige oplossing voor zowel onze diepe grondbewerking (tot 35 cm diep) na de zomer als voor het openbreken van de grond in het voorjaar. Dit bewijst duidelijk dat de T9 een zeer polyvalente machine is voor onze activiteiten. Zo bewerken we in het voorjaar tot 90 ha per dag met onze T9 en dit aan een snelheid van +/- 12 km/u. De T9 is gekoppeld aan een Kuhn Performer van 5m die afwisselend met smalle beitels en ganzenvoeten kan uitgerust worden. De diepe grondbewerking verloopt samen met het inzaaien van de groenbemesters die bijdragen tot het verkrijgen van een luchtige bodem. Voor het poten van de aardappelen werken we met twee New Holland T7.270 plantcombinaties. Zo combineren we capaciteit met handigheid en werken we bodemsparend gezien de goede vermogen/gewichtsverhouding  van deze T7’s.

“ Met de New Holland T9.560 hebben we nu een slagkrachtige oplossing voor zowel onze diepe grondbewerking (tot 35 cm diep) na de zomer als voor het openbreken van de grond in het voorjaar. Dit bewijst duidelijk dat de T9 een zeer polyvalente machine is voor onze activiteiten.

Optimalisatie en GPS vormen de rode draad doorheen jullie bedrijfsvoering?

Perfectie is iets wat mij niet loslaat. Voor ons begint het seizoen reeds in de winter met het uitwerken van de plantlijnen. Vroeger wist je pas als het perceel gepoot was, of je goed was. Op vandaag wordt ieder perceel vooraf in kaart gebracht om een optimaal werkverloop tijdens het seizoen te bekomen. Bovendien beschikken we reeds over diverse datakaarten op basis van de verkregen informatie via verschillende sensoren. Deze meten o.a. de geleidbaarheid van de bodem, het kali- en humusgehalte en dit bij elke werkgang (of om de 5m). Deze gegevens zijn cruciaal om dan vervolgens een variabele kaligift te gaan toepassen. Al deze technologie laat ons toe om de bodem te laten spreken en om gepast te bemesten. Een ander voorbeeld betreft de gewasbescherming. Door met GPS en sectieafsluiting te werken, hebben we de overlap kunnen terugdringen van 5% naar 2%. 3% middelen besparen op 450 ha aardappelen is het duidelijkste bewijs dat GPS-technologie zichzelf terugbetaalt.  Al deze oplossingen maken dat wij alles minutieus op elkaar kunnen afstemmen en vooral de controle behouden.